موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

مطالب موجود برای ' زهرا آراسته نیا'

دارد هواپیما ی آنها اوج می گیرد
شعری از زهرا آراسته نیا

دارد هواپیما ی آنها اوج می گیرد

19 تیر 1392 | 21:35

یک صبح تابستانی و شوق پریدن/ خوشحالی قبل از سفر در چهره دیدن/ یک عالمه کودک ، صدای خنده هاشان/ غرق عروسک می شود دریا به پاشان