موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

مطالب موجود برای ' سیمین بهبهانی'

پیوند شعر و عشق | یادداشتی از علی داودی
آخرین مطلب پرونده شعر عاشقانه در سال 1396

پیوند شعر و عشق | یادداشتی از علی داودی

26 اسفند 1396 | 17:42

شهرستان ادب: تازه‌ترین مطلب پرونده شعر عاشقانه اختصاص دارد به یادداشتی از شاعر گرامی آقای علی داودی. از عشق گفتن و عاشقانه گفتن، نه کار جدیدی است و نه حرفی جدید! چرا که یک قصه بیش نیست ولیکن از هر زبان که می‌شنویم، نامکرر است. عشق، شگفت دوست به حسن ...
تا جمهوری غزل‎؛ قسمت اول
بازنشر مقاله‌ای از محمد رمضانی فرخانی در دهه هفتاد

تا جمهوری غزل‎؛ قسمت اول

25 دی 1391 | 14:39

غزل‌های پیش از انقلاب را باید فقط تجربه‌های پراکندۀ شخصی که ویژگی‌های آن در محدودۀ «اختصاصات سبکی» شاعر آن قرار می‌گیرد به شمار آورد و نه بیشتر، و این درست نقطۀ مقابل شعر نیماست که...