موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای ' محمدکاظم کاظمی'
گزارش تصویری شب شعر " جمعیت عشق"
18 دی ماه 1393

گزارش تصویری شب شعر " جمعیت عشق"

22 دی 1393 | 18:33

شب شعر جمعیت عشق، روز پنج شنبه هجدهم دی ماه در فرهنگسرای کودک و آینده شهر مشهد مقدس برگزار شد.
سلام بر ز من از اي باد، مر خراسان را
نگاهی به ریشه‌ها و ویژگی‌های شعر امروز خراسان

سلام بر ز من از اي باد، مر خراسان را

02 دی 1391 | 19:22

از اوايل دهۀ 1370 با حضور مصطفي محدثي خراساني فعاليت‌هاي امور تربيتي آموزش و پرورش خراسان در زمينۀ شعر نظم و نسقي يافت و روحي تازه در آن دميده شد. حاصل آن، انتقال بسياري از اين تجربه‌ها و آگاهي‌ها به شهرها و نواحي دور از مرکز بود