موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'امیرحسین روح نیا'
کباب‌ماهی | داستان کوتاهی از امیرحسین روح‌نیا

شهرستان ادب: ستون داستان سایت شهرستان ادب را با داستان تازه‌ای از امیرحسین روح‌نیا به‌روز می‌کنیم: لطیف، یک‌کمچۀ دیگر ذغال به منقل کبابی ریخت. گرد سیاه به هوا برخواست و به هرسو پراکنده شد. با انبر، ذغال‌ها را روی هم انباشت. دست‌هایش را تکاند و دورش ...
زنان قبیلۀ من | یک داستان کوتاه از امیرحسین روح‌نیا

شهرستان ادب: ستون داستان سایت شهرستان ادب را با داستان کوتاه منتشر نشده‌ای از «امیرحسین روح‌نیا» به‌روز می‌کنیم: به‌جز یکی‌ـ‌‌دو نفر که مامان خیلی چشم به‌راه‌شان بود و مدام اسم‌شان را می‌برد، همۀ مهمان‌ها آمده بودند. خانم‌ها دور سفره نشس...
روده ی شیطان! | داستان کوتاهی از امیرحسین روح نیا
به مناسبت روز ملی خلیج فارس

روده ی شیطان! | داستان کوتاهی از امیرحسین روح نیا

09 اردیبهشت 1397 | 21:41

شهرستان ادب: امروز، دهم اردی‌بهشت ماه، روز ملی خلیج فارس است. به همین مناسبت داستانی منتشرنشده با همین موضوع از امیرحسین روح‌نیا را در سایت شهرستان ادب می‌خوانید: مرغ دریایی سفید از لبۀ سکو پریدن گرفت. اول بالا رفت و بعد شیرجه زد، مانند یک کپۀ برف ک...