موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'ترنس هایس'
فهرست نهایی نامزدهای جایزه «تی اس الیوت» منتشر شد
پنجمین در اخبار نبشته است / خبر دوم

فهرست نهایی نامزدهای جایزه «تی اس الیوت» منتشر شد

14 اسفند 1397 | 22:37

شهرستان ادب / در اخبار نبشته است دوم / خبر اول : فهرست نهایی نامزدهای جایزه «تی اس الیوت» منتشر شده است و جالب آن‌که اغلب این کتاب‌ها را می‌توان «سیاسی» دانست. یکی از این ده کتاب نامزد شده، غزل‌واره (یا سونِت) سروده یک شاعر آ...
در اخبار نبشته‌است... | شماره پنجم
گزیده اخبار مهم هفته با موضوع کتاب و ادبیات در ایران و جهان به روایت شهرستان ادب

در اخبار نبشته‌است... | شماره پنجم

03 آبان 1397 | 18:01

شهرستان ادب: «در اخبار نبشسته است» تازه‌ترین ستون سایت شهرستان ادب است. چهارمین در اخبار نبشته است جمعۀ گذشته منتشر شد. در پنجمین مطلب ستون «در اخبار نبشسته است» از شما دعوت می‌کنیم گزیده اخبار مهم هفته با موضوع کتاب و ادبیات ...