موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'جلسه چهارشنبه'
از جلسات چهارشنبه‌های شعر (آفتابگردان‌ها) | گزارش جلسۀ هشتم تیر ۱۴۰۱

شهرستان ادب: آنچه در ادامه می‌خوانید گزارش جلسۀ چهارشنبه‌های شعر شهرستان ادب (آفتابگردان‌ها) است که در تاریخ 8 تیر 1401 برگزار شد. باز چهارشنبه‌ای دیگر و دورهمی صمیمی شاعران پیشکسوت و‌ جوان در شهرستان ادب. در ادامه،‌ گزارش جلسۀ‌ چهارشنبه‌های...
از جلسات چهارشنبه‌های شعر (آفتابگردان‌ها) | گزارش جلسۀ ۱ تیر ۱۴۰۱

شهرستان ادب: آنچه در ادامه می‌خوانید، گزارش اوّلین جلسۀ شعر چهارشنبه‌های شهرستان ادب (آفتابگردان‌ها) در تابستان سال 1401 است. اوّلین روز تابستان سال 1401 گره خورد به جلسۀ دیگری از چهارشنبه‌های شعر شهرستان ادب و حضور پررنگ علاقه‌مندان به شعر و...