موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'حاج علی انسانی'
تجلیل از رخصت | در شانزدهمین جشنوارۀ بین‌المللی شعر فجر
افتخاری دیگر در کارنامۀ شهرستان ادب

تجلیل از رخصت | در شانزدهمین جشنوارۀ بین‌المللی شعر فجر

05 اسفند 1400 | 12:42

شهرستان ادب: در شانزدهمین جشنوارۀ بین‌المللی، از کتاب «رخصت» تجلیل شد و حاج علی انسانی، شاعر و مدّاح نام‌آشنای کشور، نشان درجۀ یک هنری دریافت کرد. «رخصت» مجموعۀ اشعار حاج علی انسانی در حوزۀ ورزش‌های زورخانه‌ای، به عنوا...