موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'حسین‌زاده بازرگانی'
صاعقه‌ای ناگهان l مرور جهان شعری محمدسعید میرزایی
به مناسبت زادروز شاعر

صاعقه‌ای ناگهان l مرور جهان شعری محمدسعید میرزایی

24 آذر 1401 | 09:00

شهرستان ادب: به مناسبت زادروز محمّدسعید میرزایی، شاعر نوآور معاصر، محمّدرضا حسین‌زاده بازرگانی نگاهی داشته به کارنامۀ شعری این شاعر کرمانشاهی. اشعار این یادداشت از کتاب «غزل هزارۀ دیگر»، چاپ نشر شهرستان ادب که گزیدۀ غزلیات میرزایی است، انتخاب شده‌اند...
شعر از زبان نویسنده | دربارۀ کتاب «سلول آزادی» سرودۀ هادی خورشاهیان
یادداشتی از محمدرضا حسین‌زاده بازرگانی

شعر از زبان نویسنده | دربارۀ کتاب «سلول آزادی» سرودۀ هادی خورشاهیان

15 اردیبهشت 1401 | 08:54

شهرستان ادب: ستون شهر سایت شهرستان ادب را با یادداشتی تازه از سلسله‌یادداشت‌های قفسۀ شعر و داستان به‌روز می‌کنیم که این بار در آن، محمّدرضا حسین‌زاده بازرگانی، شاعر و پژوهشگر جوان کشورمان، به معرّفی و نقد کتاب «سلّول آزادی» سرودۀ هادی خور...