موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'خانه رمان همدان'
تبریک شهرستان ادب به آقایان سیدمیثم موسویان و مرتضی فرجی
در پی نامزد شدن دوتن از اعضای خانه رمان همدان در بخش داستان کوتاه یازدهمین جایزۀ ادبی جلال

تبریک شهرستان ادب به آقایان سیدمیثم موسویان و مرتضی فرجی

12 آذر 1397 | 15:26

شهرستان ادب: نامزدهای بخش مجموعه داستان کوتاه یازدهمین جایزه ادبی جلال آل‌احمد اعلام شدند. در میان این نامزدها نام دوتن از اعضای خانۀ رمان شهرستان ادب در همدان نیز به چشم می‌خورد. شهرستان ادب این موفقیت را به آقایان سیدمیثم موسویان و مرتضی فرجی، اعض...
رنج نویسندگی احساس تعهد در برابر عمر مردم است
شرفی خبوشان در آخرین کارگاه خانه رمان حوزه هنری همدان

رنج نویسندگی احساس تعهد در برابر عمر مردم است

23 اسفند 1396 | 13:45

شهرستان ادب: هشتمین کارگاه تجربه‌های شخصی در نوشتن رمان به نقد رمان «بی‌کتابی» نوشته ی محمدرضاشرفی خَبوشان اختصاص داشت و با حضور اعضای این خانه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان همدان؛ در این نشست، اعضای خانه ی رمان به بیان...
«مادربزرگ پیام مرده» روی میز منتقدان
نخستین مجموعه داستان تیمور آقامحمدی نقد و بررسی می‌شود

«مادربزرگ پیام مرده» روی میز منتقدان

24 خرداد 1394 | 05:34

خانه رمان شهرستان ادب و دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان همدان جلسه نقد مجموعه داستان «مادربزرگِ پیام مرده» نوشته تیمور آقامحمدی را در همدان برگزار می‌کنند.
جلسه نهم و دهم خانه رمان همدان

خانۀ رمان شهرستان ادب در همدان که به تازگی راه‎اندازی شده است در همین آغاز راه با عملکرد حرفه‎ایِ خود توانسته است تا حد زیادی در این استان خود را تثبیت کند. آنچه در پیش رو دارید گزارش جلسۀ نهم و دهم این محفل هنری فرهنگی است.
خانه رمان شهرستان ادب در همدان افتتاح شد
با حضور علی اصغر عزتی‌پاک، جواد افهمی و مجید اسطیری

خانه رمان شهرستان ادب در همدان افتتاح شد

06 آبان 1393 | 00:04

خانه رمان شهرستان ادب هفته گذشته به صورت رسمی در سینماقدس همدان افتتاح شد.