موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'دین'
نَه‌شاعر | جستاری دربارۀ دین‌مداری در دو رمان هوگو
یادداشتی از محمدهادی عبدالوهاب

نَه‌شاعر | جستاری دربارۀ دین‌مداری در دو رمان هوگو

01 خرداد 1401 | 08:00

شهرستان ادب: در سالروز درگذشت ویکتور هوگو، شاعر و نویسندۀ مشهور فرانسوی، یادداشت محمّدهادی عبدالوهّاب، نویسنده و پژوهشگر جوان کشورمان را دربارۀ هوگو می‌خوانیم. نویسنده باید فرزند زمانۀ خود باشد و هوگو این «باید» را به کمال رسانده ...
هنر دینی دامن زدن به وحشت و شهوت نیست/ اگر اسلام را نمی‌شناسید چرا فیلم دینی می‌سازید؟

حسن رحیم پور ازغدی با انتقاد از ساخت فیلم دینی بدون سواد دینی گفت: اگر نه سینما را می شناسید و نه اسلام را چرا می خواهید فیلم دینی بسازید؟