موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

مطالب موجود برای 'فاطو و پری دریایی'

 سیری 46 ساله در تجربیات داستان‌نویسی پیرمرد 75 ساله | معرفی مجموعه‌داستان «فاطو و پری دریایی»

شهرستان ادب به نقل از خبرگزاری مهر:‌ مجموعه‌داستان «فاطو و پری دریایی»، چنانی که از عنوان کتاب برمی‌آید، نوشتۀ نویسنده‌ای است متعلق به نیمۀ جنوبی سرزمین ایران امروزی؛ منطقه‌ای که در آن، فاطمه تبدیل به فاطو می‌شود، عبدالله تبدیل به عبدو، ح...
فقیری، نقطۀ عطف ادبیات اقلیمی ایران | معرفی مجموعه‌داستان «فاطو و پری دریایی»

شهرستان ادب به نقل از روزنامۀ وطن امروز: کمتر علاقمندی به ادبیات بومی ایران است که با نام «امین فقیری» آشنا نباشد. امین فقیری متولد 1323 در شیراز است. فعالیت‌های ادبی او عمدتاً در حوزۀ تئاتر، روزنامه‌نگاری و نگارش داستان و رمان است. فقیری...