موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'لیلا امانی'
عرفان فانتزی در سیطرۀ تکرار | یادداشتی از لیلا امانی
پروندۀ رمان فانتزی

عرفان فانتزی در سیطرۀ تکرار | یادداشتی از لیلا امانی

09 خرداد 1397 | 13:28

شهرستان ادب: مطلب اخیر پروندۀ رمان فانتزی در سایت شهرستان ادب با عنوان «ریشه‌شناسی ادبیات فانتزی دینی» از خانم لیلا امانی مورد توجه بسیاری از مخاطبان و منتقدان قرار گرفت. اکنون تازه‌ترین مطلب پرونده رمان فانتزی اختصاص دارد به بخش دوم آن ی...
ریشه‌شناسی ادبیات فانتزی دینی | یادداشتی از لیلا امانی
پرونده رمان فانتزی

ریشه‌شناسی ادبیات فانتزی دینی | یادداشتی از لیلا امانی

29 فروردین 1397 | 13:40

شهرستان ادب: در تازه‌ترین مطلب از پروندۀ رمان فانتزی، یادداشتی می‌خوانیم از لیلا امانی که نگاهی آسیب‌شناسانه از منظر دینی به دنیای فانتزی امروز داشته است. مشابهت و همگونی اسطوره‌ها و موجوداتی که در ادبیات فانتزی محلّ مناقشه قرار می‌گیرند، دارای ص...
برگزیدگان نهایی مسابقه داستان‌نویسی خلیج فارس مشخص شدند
با انتخاب استاد منیژه آرمین

برگزیدگان نهایی مسابقه داستان‌نویسی خلیج فارس مشخص شدند

22 فروردین 1397 | 16:24

شهرستان ادب: برگزیدگان نهایی «خلیج فارس، قطعه ای از پازل هویت ایرانیان» مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب مشخص شدند. پس از انتشار فراخوان در آذر سال 96، مسابقه با استقبال نویسندگان سراسر کشور مواجه شد و از پهنه جغرافیایی وسیع کشور، داستان ...
«ناگسستنی» یادداشتی از لیلا امانی
آیا زندگی ما با ماوراء عجین شده است؟

«ناگسستنی» یادداشتی از لیلا امانی

28 آذر 1396 | 14:17

شهرستان ادب: در تازه‌ترین مطلب پرونده رمان فانتزی سایت شهرستان ادب یادداشتی می‌خوانید از خانم لیلا امانی: زندگی مدرن امروز آنچه که عقل، قبول دارد را در حیطۀ عمل قرار می‌دهد و از آن بهره می‌برد. عقل‌گرایی همواره در تمام وجوه، غلبه یافته و موضوعات ما...