موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

مطالب موجود برای 'ناتانیل هاثورن'

نوشتن سادۀ یک‌داستان ساده | یادداشتی بر داستان «چهرۀ بزرگ سنگی» اثر «ناتانیل هاثورن»

شهرستان ادب: داستان چهرۀ بزرگ سنگی اثر «ناتانیل هاثورن» را امروز در سایت شهرستان ادب با یکدیگر خواندیم. «محمدقائم خانی» در یادداشتی به بررسی این داستان زیبا پرداخته است. با هم می‌خوانیم: نویسندگان بزرگ از چیزهای ساده می‌نویسن...
چهرۀ بزرگ سنگی | داستانی از ناتانیل هاثورن

شهرستان ادب: ستون داستان سایت شهرستان ادب را با داستانی از «ناتانیل هاثورن» به‌روز می‌کنیم. این داستان را با عنوان «چهرۀ بزرگ سنگی» رضا علیزاده ترجمه کرده است. یک‌روز عصر وقتی خورشید غروب می‌کرد، مادری با پسرش کنار در کلبۀ...