موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

مطالب موجود برای 'نیلوفر نیک بنیاد'

یک روزِ صد و نود و دو صفحه‌ای | معرفی کتاب «زیبا صدایم کن»
یادداشتی از نیلوفر نیک‌بنیاد در پروندۀ اختصاصی ادبیات کودک و نوجوان

یک روزِ صد و نود و دو صفحه‌ای | معرفی کتاب «زیبا صدایم کن»

30 مرداد 1398 | 20:50

شهرستان ادب: قطعاً هرکجا که صحبتی از ادبیات کودک و نوجوان باشد، نام فرهاد حسن‌زاده هم می‌آید. نویسندۀ توانمندی که نه‌تنها در سطح کشور، بلکه در سطح جهانی مطرح است. معرفی کتاب جدید پروندۀ ادبیات کودک و نوجوان سایت شهرستان ادب، اختصاص دارد به یکی از آثا...
سنگریزه‌های پرمحتوا | معرفی کتاب «سنگریزه‌های بدون اسم» اثر سیدنوید سیدعلی‌اکبر
یادداشتی از نیلوفر نیک‌بنیاد پروندۀ اختصاصی ادبیات کودک و نوجوان

سنگریزه‌های پرمحتوا | معرفی کتاب «سنگریزه‌های بدون اسم» اثر سیدنوید سیدعلی‌اکبر

30 تیر 1398 | 10:26

شهرستان ادب: تاکنون در پروندۀ ادبیات کودک و نوجوان سایت شهرستان ادب، مطالب متنوعی منتشر شده است. اما این‌بار، با یک معرفی کتاب کودک آمده‌ایم تا حال و هوای تازه‌ای به پرونده بدهیم. «سنگریزه‌های بدون اسم» عنوان کتابی است از سیدنوید سیدعلی‌ا...
مروری بر همه کتاب‌های احمد اکبرپور | یادداشتی از نیلوفر نیک‌بنیاد
پروندۀ اختصاصی ادبیات کودک و نوجوان

مروری بر همه کتاب‌های احمد اکبرپور | یادداشتی از نیلوفر نیک‌بنیاد

07 خرداد 1398 | 09:55

شهرستان ادب: همانطور که در مطالب قبلی پرونده دیدید، یکی از ستون‌های اصلی پرونده ادبیات کودک و نوجوان را به معرفی چهره‌های درخشان ادبیات کودک و نوجوان اختصاص دادیم. پیش از این مطالبی درباره استاد هوشنگ مرادی کرمانی و فرهاد حسن‌زاده برایتان نوشته بودیم...
آشنایی با جایزه‌های جهانی ادبیات کودک و نوجوان |  یادداشتی از نیلوفر نیک‌بنیاد

شهرستان ادب: پروندۀ ادبیات کودک و نوجوان سایت شهرستان ادب، علاوه بر معرفی کتاب‌های خوب برای کودکان و نوجوانان، شامل مطالبی دربارۀ این ادبیات هم هست. از جملۀ این مطالب، یادداشتی است که نیلوفر نیک‌بنیاد دربارۀ جوایز جهانی ادبیات کودک و نوجوان نوشته است...