موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'هویت ایرانی'
جستاری دربارۀ هویت ایران (بخش سوم و پایانی)
پژوهشی از احمد میراحسان

جستاری دربارۀ هویت ایران (بخش سوم و پایانی)

31 خرداد 1402 | 10:00

شهرستان ادب: بخش سوم و پایانی پژوهش احمد میراحسان دربارۀ هویت ایرانی را در ادامه می‌خوانید.1مشخّصات اهل ایمانخداوند در آیۀ ۷۷ سورۀ مائده، اهل کتاب را بر حذر می‌دارد که از هوا و هوس قومی که پیش از این گمراه بودند و بسباری را گمراه کردند، پیروی نکنند. ...
جستاری دربارۀ هویت ایران (بخش اول)
پژوهشی از احمد میراحسان

جستاری دربارۀ هویت ایران (بخش اول)

15 خرداد 1402 | 18:00

شهرستان ادب: احمد میراحسان از پژوهشگرانی است که اندیشه‌های او در حوزه‌های گوناگون، همواره قابل تأمّل بوده است. شهرستان ادب سعی دارد تحقیقات ایران‌پژوهی میراحسان را در چند نوبت جداگانه در اختیار علاقه‌مندان ایران و هویت ایرانی قرار دهد. بخش نخست این پ...