موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'پرتره'
تصویر ایمان | نگاهی به کتاب «پرتره» اثر نیکلای گوگول
یادداشتی از محسن خیابانی

تصویر ایمان | نگاهی به کتاب «پرتره» اثر نیکلای گوگول

13 اسفند 1400 | 08:00

شهرستان ادب: به مناسبت سالروز درگذشت نیکولای گوگول، یکی از نویسندگان طلایه‌دار روسیه، یادداشتی از محسن خیابانی می‌خوانیم که در آن، پس از تبیین جایگاه گوگول، به بررسی اثر «پرتره» پرداخته است. اهمّیت برخی نویسندگان، صرفاً به غنای اد...
گشایش پروندۀ پرترۀ «محمّدرضا شرفی خبوشان» در سایت شهرستان ادب

شهرستان ادب: «پروندۀ پرتره» یکی از فعّالیت‌های سایت شهرستان ادب است که در آن، هر بار به بررسی آثار و وجوه ادبی یک شخصیت برجستۀ ادبی پرداخته می‌شود. پیش از این نیز پروندۀ پرترۀ نویسندگانی چون نادر ابراهیمی، محمود دولت‌آبادی، گابریل گارسیا ...