موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'کارگاه شعر'
از جلسات چهارشنبه‌های شعر l گزارش تصویری جلسۀ ۲۰ دی ۱۴۰۲

شهرستان ادب: آنچه در ادامه می‌بینید گزارش تصویری جلسۀ «چهارشنبه‌های شعر» شهرستان ادب است که در تاریخ 20 دی 1402 و در محلّ مؤسّسۀ شهرستان ادب با حضور علی داودی به عنوان دبیر و امیر مرادی به عنوان منتقد برگزار شد.شایان ذکر است که هر چهارشنبه، شهرستان ا...
از جلسات چهارشنبه‌های شعر l گزارش تصویری جلسۀ ۱۸ آبان

شهرستان ادب: یکی از جلسات مؤسّسۀ شهرستان ادب که از آغاز به کار این مؤسسه تا به امروز، همواره پربار و پررونق، تداوم داشته است، جلسات چهارشنبه‌های شعر بوده است که شعرخوانی و نقد شعر، کارویژۀ آن است. در ادامه، گزارش تصویری جلسۀ 18 آبان را که هم‌چون گذشت...