موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'زهرا پیری'
یکی مثل خود نویسنده | برداشتی از «جین ایر» نوشتۀ شارلوت برونته

شهرستان ادب: به مناسبت زادروز شارلوت برونته، یکی از سه خواهر مشهور تاریخ ادبیات، یادداشتی از زهرا پیری می‌خوانیم که تأمّلی است بر کتاب «جین ایر» از این نویسندۀ اثرگذار انگلیسی. مطمئن‌ترین مسیر برای رسیدن به دنیای شارلوت برونته، رم...
صبحدم روسیه | در ستایش الکساندر پوشکین
یادداشتی از زهرا پیری

صبحدم روسیه | در ستایش الکساندر پوشکین

09 بهمن 1400 | 23:59

شهرستان ادب: پوشکین، از جمله معدود هنرمندانی است که زادروز و سالمرگ او در یک روز است. امروز و به منظور بزرگداشت این شاعر و نویسندۀ سرشناس روسی، یادداشتی می‌خوانیم از زهرا پیری که در آن به علل عظمت پوشکین در ادبیات روسیه و جهان پرداخته است. در...
آینه‌ای برای «آن» | نگاهی به کتاب «اگنس گری» از آن برونته

شهرستان ادب: به مناسبت زادروز آن برونته، خواهر کوچک‌تر امیلی و شارلوت برونته، یادداشتی می‌خوانیم از خانم زهرا پیری که در آن از زاویه‌ای خاص به کتاب «اگنس گری» پرداخته است: «سرگذشت‌هاى واقعى همه گنجینۀ پند و عبرتند، منتها در ...
فراتر از شگفتی | نگاهی به زندگی و آثار امیلی برونته
یادداشتی از زهرا پیری

فراتر از شگفتی | نگاهی به زندگی و آثار امیلی برونته

28 آذر 1400 | 21:12

شهرستان ادب: به مناسبت سالمرگ امیلی برونته، نویسندۀ رمان مشهور «بلندی‌های بادگیر» یادداشتی از زهرا پیری می‌خوانیم. آثار هنری، اعم از شعر و داستان، به ما نشان می‌دهند که هنرمند در کدام نقطۀ جهان ایستاده و به وقایع و پدیده‌های آن از...