موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'محمدعلی جمال‌زاده'
از روان‌شناسی تا مردم‌شناسی l مقایسۀ نگاه و نگارش جمال‌زاده و هدایت
به مناسبت زادروز پدر داستان کوتاه ایران

از روان‌شناسی تا مردم‌شناسی l مقایسۀ نگاه و نگارش جمال‌زاده و هدایت

23 دی 1401 | 10:00

‌شهرستان ادب: سمیّه سیّدیان در یادداشت خود به مناسبت زادروز محمّدعلی جمال‌زاده، نگاهی قیاسی داشته است به راهبردهای جمال‌زاده و صادق هدایت در نگارش داستان. با این یادداشت، ستون داستان سایت شهرستان ادب را به‌روز می‌کنیم.بی‌شک اهل ادب هر کشور، نیازمند ب...
سلام بر تو ای جنون l پیرامون کتاب «دارالمجانین» اثر محمّدعلی جمال‌زاده
بیم و امید در ادبیات داستانی معاصر

سلام بر تو ای جنون l پیرامون کتاب «دارالمجانین» اثر محمّدعلی جمال‌زاده

17 آبان 1401 | 08:00

شهرستان ادب: به مناسبت درگذشت، پدر داستان‌نویسی مدرن، محمّدعلی جمال‌زاده و در ادامۀ پروندۀ «بیم و امید در ادبیات داستانی معاصر» پژوهشگر جوان کشورمان، محسن خیابانی، نگاهی داشته است به اوّلین رمان این نویسندۀ شاخص، یعنی کتاب دارالمجانین. این یادداشت را...
طلیعۀ لبخند | شگردهای طنز در آثار محمّدعلی جمال‌زاده
یادداشتی از سمیّه آورند

طلیعۀ لبخند | شگردهای طنز در آثار محمّدعلی جمال‌زاده

23 دی 1400 | 11:46

شهرستان ادب: به مناسبت زادروز محمّدعلی جمال‌زاده، از پیشگامان داستان‌نویسی معاصر، یادداشتی می‌خوانیم از سمیّه آورند که شگردهای طنز را در آثار این نویسنده بررسی کرده است: طنز یکی از ابزارهای مهمّ ادبی به شمار می‌آید که شاعران و نویسندگان، هموا...
هم‌نگاه مردمان | نگاهی به شخصیت‌پردازی رئالیستی در آثار محمدعلی جمال‌زاده

- مقدّمه رئالیسم در مفهوم عام به معنی علاقه و تمایلی بنیادین به عین موضوع خارج از ذهن است و از دیرباز، فکر بشر را به خود مشغول داشته است. ارسطو در هنر شاعری، آثار هنری را محاکات از طبیعت دانسته است و پس از او همواره این اندیشه با فراز و فرودهایی ت...
میرصادقی و نویسندگان زن ایرانی
دهمین در اخبار نبشته است / خبر اول

میرصادقی و نویسندگان زن ایرانی

14 اسفند 1397 | 16:16

شهرستان ادب / در اخبار نبشته است دهم / خبر اول : از جمله نتایج انقلاب اسلامی در سال 57، یکی هم ورود گسترده زنان در همه عرصه‌های اجتماعی بود، از ورزش گرفته تا فرهنگ و هنر و سیاست. اما برای این‌که بدانیم آیا در داستان‌نویسی نیز حضور آنان پررنگ‌تر شده ا...