موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

مطالب موجود برای 'معناشناسی'

رعایت انسان | یادداشتی دربارۀ جهان شعری شاملو
به قلم حسین سامانی

رعایت انسان | یادداشتی دربارۀ جهان شعری شاملو

21 آذر 1397 | 14:53

شهرستان ادب: روزهای پایانی پاییز، سال‌روز تولد یکی از مهم‌ترین شاعران ایرانی‌ست؛ احمد شاملو که نام خود را با اشعار سپیدش در حافظۀ تاریخ ادبیات فارسی ثبت کرده است. حسین سامانی، شاعر و منتقد، یادداشتی نوشته است دربارۀ معنایی که شعر شاملو می‌تواند به زن...
ادیپ از جانی واکر می‎گریزد | یادداشت فرشته اثنی‌عشری بر رمان «کافکا در کرانه»

شهرستان ادب: شاید بتوان گفت «هاروکی موراکامی» در ایران بیش از هرچیز با «کافکا در کرانه» به شهرت رسیده است. رمانی که فرشته اثنی‌عشری در پروندۀ رمان معناگرا به نقد و بررسی آن پرداخته است. شما را به خواندن این یادداشت دعوت می‌کنی...
تصلیب مسیح بر صلیب عقل |  یادداشتی از محمدقائم خانی
پروندۀ رمان معناگرا

تصلیب مسیح بر صلیب عقل | یادداشتی از محمدقائم خانی

25 مرداد 1397 | 13:14

شهرستان ادب: پروندۀ رمان معناگرا را با یادداشت دیگری از محمدقائم خانی به‌روز می‌کنیم. خانی در این یادداشت راسیونالیسم و رئالیسم در کتاب معروف داستایوفسکی، برادران کارامازوف، را بررسی کرده است. این یادداشت را با هم می‌خوانیم: ماتسکه‌ویچ در کتاب زندگا...
آنچه یافت می‌نشود آنم آرزوست | یادداشت عل الماسی بر رمان «نام من سرخ»

شهرستان ادب: پروندۀ رمان معناگرا در ادامۀ مطالب خود به یادداشتی از علی الماسی رسیده است؛ علی الماسی طی یادداشتی به بررسی رمان معروف اورهان پاموک، نویسندۀ ترک پرداخته است. «نام من سرخ» را با این یادداشت بهتر بشناسید: این جمله‌ایست که ب...
نهیلیسم، جنگ، عشق | در باب رمان «تفنگت را زمین بگذار»  یادداشتی از محمدقائم خانی

شهرستان ادب: محمدقائم خانی، نویسنده و منتقد، به سراغ رمانی از دالتون ترامبو رفته است؛ تفنگت را زمین بگذار. او در این یادداشت شخصیت را یک سوژۀ دکارتی دیده است و از این زاویه به بررسی آن پرداخته است. این یادداشت را با یکدیگر می‌خوانیم: دالتون ترا...
روایت بحران و انحطاط | یادداشتی از محمدرضا وحیدزاده
پروندۀ «رمان معناگرا»

روایت بحران و انحطاط | یادداشتی از محمدرضا وحیدزاده

30 تیر 1397 | 11:47

شهرستان ادب: در ادامۀ پروندۀ رمان معناگرا یادداشتی می‌خوانیم از محمدرضا وحیدزاده، شاعر و پژوهشگر. او در این یادداشت نگاهی داشته است به رمان «خشم و هیاهو» نوشتۀ ویلیام فاکنر و زمینه‌های شکل‌گیری آن. «خشم و هیاهو» اثر ویلیام فا...
ادبیات و مشکل معنای زندگی | یادداشتی از محمدقائم خانی
پرونده «رمان معناگرا»

ادبیات و مشکل معنای زندگی | یادداشتی از محمدقائم خانی

02 تیر 1397 | 23:11

شهرستان ادب: در دومین صفحه از پروندۀ «رمان معناگرا» یادداشتی می‌خوانیم از محمدقائم خانی، نویسنده و منتقد. او در این یادداشت، به یکی از چالش‌های اساسی در دنیای امروز ادبیات پرداخته است؛ معنا. با هم این یادداشت را می‌خوانیم: پرسش از مع...