موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'آزاده جهان‌احمدی'
ریشخند رؤیای آمریکایی l نگاهی به جهان داستانی کورت وانه‌گات
یادداشتی از آزاده جهان‌احمدی

ریشخند رؤیای آمریکایی l نگاهی به جهان داستانی کورت وانه‌گات

22 فروردین 1402 | 15:00

شهرستان ادب: وانه‌گات از نویسندگانی است که رویکرد خاصّ او به آمریکا و جهان مدرن، همواره مدّ نظر داستان‌پژوهان بوده است. آزاده جهان‌احمدی در یادداشت خود نگاهی به جهان داستانی این نویسندۀ نامدار داشته است.«ما در عراق، هشت‌هزار کیلومتر آن‌طرف‌تر از خاک ...
دروغی به نام عدالت l جستاری بر مهم‌ترین اثر فریدریش دورنمات
یادداشتی از آزاده جهان‌احمدی

دروغی به نام عدالت l جستاری بر مهم‌ترین اثر فریدریش دورنمات

23 آذر 1401 | 08:00

شهرستان ادب: آزاده جهان‌احمدی در یادداشت تازۀ خود، نگاهی داشته است به کتاب «عدالت» نوشتۀ فریدریش دورنمات. این یادداشت را که به مناسبت درگذشت نویسنده، نوشته شده، با هم می‌خوانیم.فریدریش دورنمات در میانۀ دهۀ چهل، تحصیل در رشتۀ ادبیات نمایشی را به دلیل ...
ایستاده بر زیگورات آزتک‌ها l جستاری دربارۀ جهان داستانی کارلوس فوئنتس

شهرستان ادب: به مناسبت زادروز کارلوس فوئنتس، نوبسندۀ سرشناس و پرطرفدار مکزیکی، یادداشتی می‌خوانیم از آزاده جهان‌احمدی که در آن نگاهی اجمالی داشته است به جهان فکری و داستانی او.مکزیکی‌ها را تا از نزدیک نبینید به خاص بودنشان پی نمی‌برید؛ شاید یکی از پی...
به دنبال ریشه‌ها | نگاهی به کتاب «سبیلیات» اثر فهد اسماعیل
یادداشتی از آزاده جهان احمدی

به دنبال ریشه‌ها | نگاهی به کتاب «سبیلیات» اثر فهد اسماعیل

16 شهریور 1401 | 09:00

شهرستان ادب: یادداشت این بار «قفسۀ شعر و داستان» اختصاص دارد به کتاب «سبیلیات» اثر اسماعیل فهد اسماعیل. آزاده جهان‌احمدی در این نوشتار، به بررسی جنبه‌هایی از این رمان ترجمه پرداخته است.اسماعیل فهد اسماعیل در سبیلیات از تبعات جنگ گفته است. کدام جنگ؟ ب...
دریغ است ایران | یادداشت آزاده جهان‌احمدی بر سه جلد نخست «ایرانشهر»
به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر

دریغ است ایران | یادداشت آزاده جهان‌احمدی بر سه جلد نخست «ایرانشهر»

03 خرداد 1401 | 09:29

شهرستان ادب: «ایرانشهر» رمانی است که در آن محمّدحسن شهسواری برهه‌ای خاص از تاریخ معاصر ایران، یعنی جنگ تحمیلی و بویژه وقایع خرّمشهر و آبادان را مورد بررسی قرار داده است. به مناسبت روز آزادسازی خرّمشهر، یادداشتی از آزاده جهان‌احمدی می‌خوان...
کلاژی دیگرگون | پنجره‌ای به کتاب «طف‌نامه» اثر مصطفی جمشیدی
یادداشتی از آزاده جهان احمدی

کلاژی دیگرگون | پنجره‌ای به کتاب «طف‌نامه» اثر مصطفی جمشیدی

25 اسفند 1400 | 11:59

شهرستان ادب: «قفسۀ شعر و داستان» عنوان مجموعۀ یادداشت‌ها، معرّفی‌ها و نقدهایی است که بر کتاب‌های نشر شهرستان ادب نوشته شده است. سایت شهرستان ادب بنا دارد، در هر ماه، دو کتاب در حوزۀ شعر و دو کتاب در حوزۀ داستان را تحت این عنوان، به خوانند...
هم‌نگاه مردمان | نگاهی به شخصیت‌پردازی رئالیستی در آثار محمدعلی جمال‌زاده

- مقدّمه رئالیسم در مفهوم عام به معنی علاقه و تمایلی بنیادین به عین موضوع خارج از ذهن است و از دیرباز، فکر بشر را به خود مشغول داشته است. ارسطو در هنر شاعری، آثار هنری را محاکات از طبیعت دانسته است و پس از او همواره این اندیشه با فراز و فرودهایی ت...