موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'بی وتن'
رمان‌های امیرخانی در هم است
پرونده رضا امیرخانی: یادداشتی از زهرا امیری

رمان‌های امیرخانی در هم است

21 مرداد 1392 | 17:58

نقد قیدار به ما هوَ قیدارلازم نیست، بلکه نقد قیدار زمانی معنی پیدا می‌کند که در کنار باقی آثار امیرخانی قرار بگیرد.
درباره ساختار «بی وتن»
پرونده رضا امیرخانی: یادداشتی از علی ششتمدی

درباره ساختار «بی وتن»

20 مرداد 1392 | 08:03

بسیاری از کسانی که دیدگاهِ پژوهشی به ادبیات و حوزه‌های زیر مجموعه آن دارند، معتقدند که ویژگی‌های هنری در حوزه ادبیات و آفرینش زیبایی منحصر به عرصه زبان است و بس
«چهل سالگی»
پرونده رضا امیرخانی: گفت و گوی شهرستان ادب با رضا امیرخانی

«چهل سالگی»

14 مرداد 1392 | 20:13

الآن یک ایده دارم که اگر آن را به شما بگویم تعجب می‌کنید. می‌خواهم برایم «شهر» یک شخصیت بشود.
بیوتن بینزیر!
پرونده رضا امیرخانی: یادداشتی از راضیه ولدبیگی

بیوتن بینزیر!

08 مرداد 1392 | 17:40

خواننده از همان ابتدای رمان سفری را شاهد است که انتظاراتی را در او ایجاد می کند انتظارات و سوالاتی که تا پایان رمان هم جوابی برایش پیدا نمی کند.
چالش بیوتنِ علم با بی«وتن» دین
پرونده رضا امیرخانی: یادداشتی از محمدقائم خانی

چالش بیوتنِ علم با بی«وتن» دین

03 مرداد 1392 | 23:48

به اعتقاد اغلب نویسندگان، رمان همان زندگی و یا حداقل روایت زندگی است، پس چگونه ممکن است که سبک زندگی در آن تجلی نداشته باشد؟
صبح بنارس، آبرویی برای جایزه قلم زرین
یادداشتی از حسن صنوبری

صبح بنارس، آبرویی برای جایزه قلم زرین

18 تیر 1392 | 22:56

درباره داوری های بخش شعر و داستان یازدهمین جایزه قلم زرین : داوری ما همه ی فعالیت ها، خدمات و اعضای انجمن قلم را در بر نمی گیرد. و اجمالا می دانیم که این انجمن در طول فعالیت خود گاه سوی وفا رفته است و گاه سوی جفا.