موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'در اخبار نبشته است چهارم'
نویسنده استعمارستیز، برنده جایزه نوبل جایگزین شد
چهارمین در اخبار نبشته است / خبر ششم

نویسنده استعمارستیز، برنده جایزه نوبل جایگزین شد

15 اسفند 1397 | 00:03

شهرستان ادب / در اخبار نبشته است چهارم / خبر ششم : نویسنده استعمارستیز، برنده جایزه نوبل جایگزین شد، همان جایزه‌ای که پس از رسوایی اخلاقی و لغو نوبل ادبیاتِ امسال، بنیان گذاشته شد تا «بدیل» نوبل باشد. فرهنگستان جدیدِ سوئد که این جایزه را ...
انتشار کتاب موراکامی در اروپای بحرانی
چهارمین در اخبار نبشته است / خبر پنجم

انتشار کتاب موراکامی در اروپای بحرانی

15 اسفند 1397 | 00:03

شهرستان ادب / در اخبار نبشته است چهارم / خبر پنجم : کتاب تازه موراکامی، نویسنده ژاپنی، با عنوان «قتل فرمانده»، به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شده است و طبق گزارش‌ها بیش از یک میلیون نسخه فروش رفته است. او که قهرمانش غالباً ناظری است بریده ...
تیراژ عجیب کتاب تازه علی باباچاهی: «تأملات؛ از صفر»
چهارمین در اخبار نبشته است / خبر چهارم

تیراژ عجیب کتاب تازه علی باباچاهی: «تأملات؛ از صفر»

15 اسفند 1397 | 00:03

شهرستان ادب / در اخبار نبشته است چهارم / خبر چهارم : روزگاری که چندان هم دور نیست، شاعری بود که همه برای سروده‌هایش سر و دست می‌شکستند، با آن‌که چندان چیزی از آن‌ها درنمی‌یافتند و البته این ویژگی را "معناگریزی" می‌نامیدند و آن را عیب که نمی‌دانستند ه...
حضور احلام غانم، شاعر اهل سوریه در ایران
چهارمین در اخبار نبشته است / خبر سوم

حضور احلام غانم، شاعر اهل سوریه در ایران

15 اسفند 1397 | 00:03

شهرستان ادب / در اخبار نبشته است چهارم / خبر سوم : احلام غانم، شاعر اهل کشور سوریه، که در هفته گذشته چند روزی مهمان کشورمان بوده است، از جمله هنرمندانی بوده است که جنگ باعث نشد تا کشورشان را ترک کنند و در سوریه ماندند: «اگر همه گنج‌ها را هم به ...
نظر عثمان طاها درباره ایران و زبان فارسی
چهارمین در اخبار نبشته است / خبر دوم

نظر عثمان طاها درباره ایران و زبان فارسی

15 اسفند 1397 | 00:03

شهرستان ادب / در اخبار نبشته است چهارم / خبر دوم : نام عثمان طاها یا طه را همه مسلمانان شنیده‌اند یا بهتر بگوییم دیده‌اند: او خوش‌نویس مشهوری است که به دلیل کتابت قرآن شهرت فراوانی دارد؛ عبارت «به خط عثمان طه» را همه در ابتدای قرآن مجید د...