نامه هایی به رییس جمهور
از اهالی ادب به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
پروانه نجاتی، فریبا یوسفی، ابراهیم اکبری دیزگاه و مهدی جهاندار
از اهالی ادب به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
از «حسنا محمدزاده» به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
مطالبات اهالی ادبیات از رئیس‌جمهور آینده
از «حسنا محمدزاده» به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
از «اسماعیل امینی» به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
مطالبات اهالی ادبیات از رئیس‌جمهور آینده
از «اسماعیل امینی» به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
از «فاطمه هاوشکی» به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
مطالبات اهالی ادبیات از رئیس‌جمهور آینده
از «فاطمه هاوشکی» به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
از «میلاد عرفان‌پور» به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
مطالبات اهالی ادبیات از رئیس‌جمهور آینده
از «میلاد عرفان‌پور» به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
از «مهدی کفاش» به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
مطالبات اهالی ادبیات از رئیس‌جمهور آینده
از «مهدی کفاش» به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
از «محمدمهدی سیار» به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
مطالبات اهالی ادبیات از رئیس‌جمهور آینده
از «محمدمهدی سیار» به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
از «عالیه مهرابی» به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
مطالبات اهالی ادبیات از رئیس‌جمهور آینده
از «عالیه مهرابی» به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
از «پونه نیکوی» به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
مطالبات اهالی ادبیات از رئیس‌جمهور آینده
از «پونه نیکوی» به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
از «علی‌محمد مودب» به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
مطالبات اهالی ادبیات از رئیس‌جمهور آینده
از «علی‌محمد مودب» به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
از «محمدحسن شهسواری» به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
مطالبات اهالی ادبیات از رئیس‌جمهور آینده
از «محمدحسن شهسواری» به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
از «فرهاد حسن‌زاده» به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
مطالبات اهالی ادبیات از رئیس‌جمهور آینده
از «فرهاد حسن‌زاده» به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
از «افسانه غیاثوند» به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
مطالبات اهالی ادبیات از رئیس‌جمهور آینده
از «افسانه غیاثوند» به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
پرونده‌ی «نامه‌هایی به آقای رئیس‌جمهور» در سایت شهرستان ادب گشوده شد
مطالبات اهالی ادبیات از رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶
پرونده‌ی «نامه‌هایی به آقای رئیس‌جمهور» در سایت شهرستان ادب گشوده شد
دو غزل علی‎محمد مؤدب برای تهران
هنوز از بهمن این شهر، ظلمت بیم‎ها دارد
دو غزل علی‎محمد مؤدب برای تهران
شعر نیمایی میلاد عرفانپور برای انتخابات مجلس
رفتگر خسته‎تر از همیشه گرم کار بود
شعر نیمایی میلاد عرفانپور برای انتخابات مجلس
شعر نیمایی علیرضا قزوه برای انتخابات مجلس
رای می دهم به بچه های زینبیه و حلب
شعر نیمایی علیرضا قزوه برای انتخابات مجلس
پروانه نجاتی، فریبا یوسفی، ابراهیم اکبری دیزگاه و مهدی جهاندار

از اهالی ادب به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»

از اهالی ادب به «رئیس‌جمهور منتخب ۱۳۹۶»
شهرستان ادب: سیزدهمین مطلب از پرونده «نامه‌هایی به آقای رئیس جمهور» اختصاص دارد به سخنان چند تن از شاعران و نویسندگان کشور هاوشکی شاعر مجموعه شعر «زیر سر کوه» سوال پرونده ما که از دیگر شاعران و نویسندگان پرسیده شده است چنین است: * مطالبات فرهنگی شما از رئیس جمهور آینده و منتخب مردم در انتخابات ۱۳۹۶ چیست؟ پروانه نجاتی:​ مطالبۀ من از رییس جمهور آینده این است که: حقوق اضافه نکند و به‌جای آن تسهیلات دهد؛ مثل بن غیر نقدی، امتیاز وام، تخفیف مکان‌های گردشگری و ...  فریبا یوسفی: من چند سال است به اين نتيجه رسيده‌ام كه بايد خودمان غيرت و همت كنيم و هر كارى از دستمان بر مى‌آيد براى خدمت به فرهنگ و ادبيات انجام دهيم. در انتظار حمايت دولت‌ها نبايد بود.  ابراهیم اکبری‌دیزگاه: من هیچ مطالبه‌ای از دولت جدید و قدیم ندارم؛ جز اینکه مانعِ تابش آفتاب و وزشِ نسیم نشوند. بگذارند آفتاب آن‌گونه که می‌خواهد بر ما بتابد و نسیم بازیگوشانه بر ما بوزد و دیگر هیچ.  مهدی جهاندار: رئیس جمهور آینده هرکس بود دربارۀ مطالباتم از او خواهم اندیشید؛ اما مطالبۀ «فرهنگی» من از کاندیداهای ریاست جمهوری این است که مباحث نازل سیاسی نکنند؛ بحث نازل سیاسی نشان بی‌فرهنگی است.  
ادامه مطلب